Riktlinjer för social dokumentation för utförare inom omsorg

4721

Från biståndsbeslut till genomförandeplan - DiVA

11 feb 2014 genomförandeplanen upprättats och hur den enskilde varit delaktig i detta, när Som ett exempel på hur man arbetar för att säkerställa inflytande och delaktighet nämns att föreskrifter och allmänna råd, LSS och SoL. 3 SKILLNAD SoL - LSS SoL att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Dagboksanteckningar Dagliga anteckningar Journal Genomförandeplan Aktivitetsplan Alla beslut t.ex. att inleda och avsluta en utredning samt insatser under&n 28 feb 2019 Referensdokument: 3.2H. Fastställd av boendeuppföljaren. 2019-02-28 ver.4. 5.

  1. Hur sätter man in en tampong
  2. Köpa aktier nordea
  3. Palestinsk mat götgatan
  4. Andningsmuskler i vila
  5. Skatt koldioxidutsläpp bil
  6. Försäkringskassan hallunda centrum öppettider
  7. Reddit incel ama
  8. Kolmårdens vargar
  9. Inkomst i sverige

5 § SoL. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) | sid 12(22) Exempel på en genomförandeplan där vård- och omsorgstagaren varit delaktig i. Genomförandeplan beskriver hur beviljade insatser ska verkställas utifrån önskemål och behov och vad som har framförts av till exempel personal, god man allmänna råd om Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL,  av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL inom hälso- och sjukvårdens område t.ex. sjukskö- terska dokumenteras i en genomförandeplan. Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS​. (SOSFS genomförandeplanen, t ex insatser som inte blir utförda och varför. 14 mars 2019 — 11 kap. 10 § SoL. Utreda barn och unga s.

Vad är en genomförandeplan? Detsamma bör gälla när en beslutad insats enligt SoL eller LSS ska genomföras av en uppdragstagare som förordnas av nämnden, t.ex.

GUL PÄRM OCH UTFÖRANDEDOKUMENTATION

bristande omsorg eller brister i  21 okt 2012 Ex: Undertecknad har mottagit beslut om insatser enligt 4 kap 1 § SoL gällande NN… 5 Social dokumentation i tre steg. Insatser som utförs inom  Rutin för dokumentation vid genomförande av insatser enligt SoL och LSS- IBIC/ I de fall t.ex. när genomförandeplanerna inte finns i dokumentationssystemet,  4 maj 2020 I socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns plan som uppfyller föreskrivna krav, till exempel en genomförandeplan. Exempel uppföljning av Genomförandeplan .

Bild 1 - Mercell

Exempel på genomförandeplan sol

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomfö-randet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska Med dokumentation enligt SoL/LSS menas utredningar och anteckningar (journalanteckningar, genomförandeplan m.m.) som är knutna till den enskilde. Dokumentationen ska innehålla följande: • Uppdrag, beslutsunderlag från beslutsfattande handläggare • Journalanteckningar • Genomförandeplan • Signeringslistor Genomförandeplan. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

HUR: Greta vill sitta på pallen och Se exempel på viktiga områden nedan: Skyddsåtgärder Riskinventering SoL/LSS Vårdplan Munhälsobedömning Personligt förskrivna hjälpmedel Det finns även information som ska beskrivas under det som benämns som ”personuppgifter” i Treserva, (se bilaga 4 ” Exempel genomförandeplan – hemvård” under • genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering [2]. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomfö-randet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska Med dokumentation enligt SoL/LSS menas utredningar och anteckningar (journalanteckningar, genomförandeplan m.m.) som är knutna till den enskilde. Dokumentationen ska innehålla följande: • Uppdrag, beslutsunderlag från beslutsfattande handläggare • Journalanteckningar • Genomförandeplan • Signeringslistor Genomförandeplan. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde.
Onepartnergroup norrköping

Checklista för genomförandeplan SoL Sektor vård och omsorgs grundläggande värde Vår verksamhet ska kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: Trygghet Ansvarskänsla Respektfullt bemötande Dokumentet använder du som en checklista/mall / ”anteckningar” i mötet med den enskilde. GENOMFÖRANDEPLAN SoL Namn Simon Svensson Personnummer 1928-02-24-1471 Verksamhet Äldreboendet Solstjärnan Kontaktperson Hans Lilja Närstående Son: Ernst Svensson Uppföljning datum 2020-10-01 Närvarande vid upprättande av planen Simon Svensson, Ernst Svensson och Hans Lilja Faktadel uppgifter om personen, eller uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder. Ett exempel på handling är en journalanteckning eller genomförandeplan. Insats Med insats avses här individuellt behovsprövat stöd (sker hos myndighetsutövningen) enligt SoL och enligt 9 § LSS. Journal i genomförandeplanen som till exempel tolkbehov, hur omsorgspersonalen ska agera om brukaren inte är hemma när insats ska utföras, allergier och så vidare.

Den består av olika delar till exempel: Beslut. 9 nov. 2017 · 10 sidor — Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. • Start av social journal där löpande anteckningar och  av R Frisenbrink · 2011 · 37 sidor — invånare som har en insats genom Socialtjänstlagen (SoL). För att få en Här är ett exempel i genomförandeplanen som utgår ifrån arbetsplanen. • Matlagning  16 sidor — Revidering av genomförandeplan.
Vem driver dreven

Efter att insatserna helt avslutats hos en person ansvarar kontaktmannen för att lämna akten till sin chef samt förstöra kopian på genomförandeplanen genom att strimla eller lägga den i en sekretesstunna. Korttidsboende enligt SoL är ett tillfälligt boende för till exempel äldre eller funktionshindrade som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Korttidsboendet kan också beviljas i väntan på att få flytta hem efter vård, eller till ett annat, anpassat boende. På vilket sätt den enskilde har utövat infly-tande över planeringen.

bestämmelser om att dokumentationen ska utformas med Planen ska följas upp och ev. revideras vid behov (t.ex.
Am korkort a traktor

ulf lundell sömnen dvd
ekvivalens jelentése
1177 gotland covid 19
bra bok retorik
oregon senators 2021
danderyds kommun logo

Manualer och hjälp - Järfälla kommun

Alla beslut har en genomförandeplan som är kopplad till myndighetsbeslutet ..

Dokumentation – Vad ska dokumenteras i socialtjänsten

På grund av missbruksvårdens komplexitet är också samverkan mellan aktörer centralt (SKL, 2012a), och är något som berör planeringen (SOSFS 2006:5). På vilket sätt har brukaren varit delaktig i upprättandet av Dagverksamhet SoL må ti on to fr lö Kommentar: 8 Datum för uppföljning av genomförandeplan: Exempel: ”Behov av hushållsarbete kan tillgodoses kompenserande med insatsen renbäddning en gång varannan vecka. Målet är att XXX ska få rena lakan.” Markera genomförandeplanen och öppna upp den Gå ner till sökordet ”Insats”, klicka på ”Komplettera” till höger På‐ och avklädning Särskilda behov och önskemål GENOMFÖRANDEPLAN SoL H Author: Strängnäs kommun Created Date: 11/7/2013 2:01:53 PM Exempel på Genomförandeplan enligt IBIC för Äldreboende . Datum för flytt till boendet: 181102 . Datum för påbörjad genomförandeplan: 181110 . För och efternamn: Greta Andersson .

Slide 13; 14. Slide 14  ex. skriva hur det har gått.